Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 105

Přeskočit na hlavní navigaciTechnická inspekce ČR

  

Technická inspekce České republiky (TIČR)

   je organizací státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ) s působností, úkoly a oprávněními danými zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nebezpečnosti práce. Zřizovatelem TIČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Poskytovatel informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,poskytuje bezplatně.

Výkon dozoru TIČR nad bezpečností VTZ je prováděn za poplatky stanovené právním předpisem (vyhláška MPSV č.398/2001 Sb.)

 

TIČR provádí státní odborný dozor nad bezpečností VTZ, tj. vyhrazených tlakových, zdvihacích, elektrických a plynových zařízení tím, že:

 • vydává odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě VTZ splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení
 • provádí prohlídky a řídí a vyhodnocuje zkoušky VTZ
 • prověřuje odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob
 • prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze VTZ a vydává o tom osvědčení
 • osvědčuje, zda technická zařízení a materiály splňují požadavky bezpečnosti technických zařízení, zejména u prototypu a VTZ z dovozu.

 

Příslušná místa, kde můžete získat informace, lze podat žádost či stížnost, přeložit návrh, podmět či jiné dožádání a nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinostech osob, jsou:

 

Ředitelství TIČR - U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8 (e-mail: epodatelna@ticr.cz , tel.: 284 812 501)

pob. Praha - Sezečská 645/12, 108 00 Praha 10 (e-mail: praha@ticr.cz , tel.: 224 913 803)

pob. Č. Budějovice - Rudolfovská 34, 370 01 Č.B. (e-mail: ceskebudejovice@ticr.cz , tel.: 386 350 511)

pob. Plzeň - U Borského parku 3, 301 00 Plzeň (e-mail: plzen@ticr.cz , tel.: 377 423 941, 377 370 540)

pob. Ústí nad Labem - U Panského dvora 986/3, 400 01 Ústí n. L. (e-mail: ustinadlabem@ticr.cz , tel.: 472 777 810)

pob. Hradec Králové - Reigrovo nám. 1493, 500 02 H.K. (e-mail: hradeckralove@ticr.cz , tel.: 495 523 348, 495 522 869, 495 523 725)

pob. Ostrava - Nádražní 157, 702 00 Ostrava (e-mail: ostrava@ticr.cz , tel.: 596 623 281)

pob. Liberec - Orlí 261/8, 460 02 Liberec 3  (e-mail: liberec@ticr.cz , tel: 485 107 812)

pob. Brno - Hudcova 78c, 612 00 Brno (e-mail: brno@ticr.cz , tel: 545 214 334, 545 210 383)

Kancelář Oloumouc - Třída Míru 273/99, 779 00 Olomouc

 

Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané organizací státního odborného dozoru má platnost pět let ode dne vydání.

 

zdroj - http://www.iti.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.