Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 106

Přeskočit na hlavní navigaciZásady ochrany osobních údajů

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Elektrikáři.cz s.r.o., IČ: 270 74 617, se sídlem Na Suchých 582, 252 50 Vestec, do obchodního rejstříku zapsaná u Městského soudu v Praze dne 6. srpna 2003, oddíl C, vložka 94354.

Elektrikáři.cz s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Elektrikáři.cz s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon a další osobní údaje uvedené v Registračních podmínkách.


Zdroje a účel zpracování

Elektrikáři.cz s.r.o. získává osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail a telefon) přímo od subjektů údajů (zákazníků) prostřednictvím kontaktního a poptávkového formuláře. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, vyřízení objednávky služeb, a to pouze po uděleném souhlasu. Osobní údaje subjektů údajů z poptávkového formuláře se ukládají společně s datem souhlasu do redakčního systému. Další subjekty údajů a účely zpracování osobních údajů popisují Registrační podmínky.


Příjemci osobních údajů

Elektrikáři.cz s.r.o. nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

 • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením (programátoři)
 • správce serveru 


Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Webové stránky jsou zabezpečeny protokolem HTTPS. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Kontaktní e-mail na Správce: info@elektrikari.cz


Používání souborů cookie

V Teplicích dne 25. 5. 2018

 

 


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.