Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 106

Přeskočit na hlavní navigaciRegistrační podmínky

Pravidla a podmínky pro využívání služeb, produktu a databáze portálu Revizaci.cz

Na portálu Revizaci.cz (dále jen portál ) se mohou registrovat pouze osoby, které vlastní oprávnění vykonávat revize, nebo jsou k tomu způsobilé v ČR pro všechny typy revizí, které uvádějí. Pokud  tyto informace nebudou pravdivé, mohou být z databáze odstraněny.

Data, která jsou zveřejněná na portále, slouží pouze k informačním účelům, nikoli ke kopírování, reprodukci a dalšímu šíření bez souhlasu provozovatele. 

V rámci zrychlení a zjednodušení komunikace registrovaný souhlasí s elektronickou fakturací v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 26, odst. 4.

Registrace -se provádí prostřednictvím elektronického formuláře, který se nachází na portále v sekci pro techniky, včetně možnosti registrovat celou firmu.

Pro využití služeb je uživatel povinen uvézt platné registrační údaje na základě kterých mu bude vytvořena vizitka do databáze revizních techniků a nahrát kopii platného osvědčení pro provádění uvedeného druhu a rozsahu revizí. V případě, že nevlastní číslo osvědčení (volná živnost), se použije k registraci číslo živnostenského listu. Uživatel je povinen uvézt jakékoliv změny v registračních údajích do 5-ti dnů.

Po úspěšné registraci,  bude registrovanému zasláno do e-mailu heslo k jeho uživatelskému účtu. Zápis bude zařazen do databáze revizních techniků po uhrazení objednaných služeb, které si uživatel zvolil v registraci.

Zápis může uživatel kdykoliv sám upravovat, smazat či přidat údaje ( popis činnosti, logo, certifikát, změna v adrese, ..) dle platných registračních podmínek. 

Portál neúčtuje žádné provize za uzavření smlouvy mezi technikem a zákazníkem, který si jeho služby objedná na základě jeho registrace v databázi.

Registrace na portálu je závazná.

Registraci lze zrušit do 5 dnů bez udání důvodů bez finančních následků a to písemně pouze elektronickou poštou na email: info@582.as. Akceptován bude pouze zaslaný požadavek ze stejné e-mailové adresy, jakou uvedl uživatel při registraci. Po uplynutí těchto 5 dnů, hodnota služeb, které z vlastní vůle uživatel nevyužije, nelze a nebude finančně nahrazena. Služba v takovém případě může být veřejně viditelná nebo nikoliv. 

Zveřejnění zápisu na webovém portále a viditelnost vizitky je placenou inzertní službou, a zpoplatněna dle ceníku služeb. Odkaz na ceník : 

Způsob platby je realizován platební bránou Gopay:  V nabídce je několik nejpopulárnějších platebních metod k výběru. Registrační platba proběhne prakticky okamžitě a vizitka bude zveřejněna do 24 hodin po dokončení registrace a obdržení platby.

Daňový doklad je odeslán automaticky po přijetí Vaší platby na uvedený e-mail. Nebude-li výše platby připsána na účet provozovatele portálu do 5 dnů po odeslání registrace, bude objednávka stornována.

Dokončením registrace uživatel souhlasí se zasíláním emailu na kontaktní emailovou adresu, které mohou mít informační i reklamní obsah a nejsou považovány za spam ze strany provozovatele portálu. Zasílání emailu reklamního charakteru, může být kdykoliv ukončeno na žádost uživatele.

Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou použity k dalším obchodním účelům.

Registrovaný nese plnou zodpovědnost a rizika spojena se zveřejnění svých osobních údajů na internetu.

Provozovatel není povinen upravovat záznamy uživatele nevyhovující OP, ale vyhrazuje si právo na drobnou úpravu záznamů např. překlepy, diakritika, interpunkce, aj..

Provozovatel má právo upravovat portál bez dalšího souhlasu a oznámení registrovaným, případné změny a úpravy budou ve prospěch uživatelů.

Poskytnutá data, která jsou v rozporu s registračními podmínkami, mohou být vymazána.

Provozovatel je oprávněn uchovávat údaje od jednotlivých uživatelů pro statistické, kontrolní a registrační účely a vyhrazuje si právo odtajnit je, bude-li to nezbytně nutné pro dodržení zákonu ČR nebo v případě soudních sporů.

Poptávky: Provozovatel předává osobní údaje poptávajícího pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek.

Registrovaný souhlasí se zpracováním osobních údajů a registrací souhlasí s jejich zpracováním v systému provozovatele portálu.

Registrovaný se seznámil a souhlasí se všemi uvedenými podmínkami a bere na vědomí veškerá jejich ustanovení.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.února.2017.


Přihlášení

Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

  • Úvod
  • Databáze techniků
  • Revize
  • Pro revizáky
  • Kontakty
  • Přeskočit na obsah


    Poptávka revize

    Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.