Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 155 Firem: 99

Přeskočit na hlavní navigaciOprávnění

OPRÁVNĚNÍ K MONTÁŽI A OPRAVÁM, REVIZÍM A ZKOUŠKÁM ZAŘÍZENÍ

 
Všechny firmy, organizace nebo podnikající fyzické osoby, musí ke své podnikatelské činnosti v oblasti montáží, revizí a oprav vyhrazených technických zařízení vlastnit  OPRÁVNĚNÍ

Prověření odborné způsobilosti zahajuje TIČR na základě žádosti organizace nebo podnikající fyzické osoby.


Montáží a opravami zařízení pro dané vyhrazené technické zařízení mohou být pověřeny pouze osoby, které byly seznámeny v rozsahu své činnosti s předpisy pro montážní práce na zařízení a zaškoleny. Musí být seznámeny se souvisejícími předpisy a mít nejméně jeden rok odborné praxe, čímž se rozumí praktická činnost na zařízení příslušného druhu a musí složit zkoušky na TIČR.

Samotné osvědčení odborné způsobilosti pro provádění revizí a zkoušek dodavatelským způsobem není již postačující a provozovatel předmětné živnosti musí požádat ITI Praha o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění. Pokud by revizní technik byl zaměstnancem organizace provádějící revize, nepůjde o živnost, pak mu postačuje jeho osvědčení, ale oprávnění musí mít organizace , u níž je v pracovním poměru.

 

VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ


V případě kladného výsledku šetření odborné způsobilosti se vystavuje pro žadatele oprávnění. Vystavené oprávnění je opatřeno evidenčním číslem a v podmínkách platnosti zakotvena vazba na dodržování podmínek zjištěných při šetření odborné způsobilosti podle provedeného zápisu. Rozsah osvědčení pro naplnění této podmínky může splňovat i více pracovníků žadatele s různým rozsahem osvědčení. Žadatel také nemusí uplatnit celý rozsah, který má uveden na osvědčení, pro vydání oprávnění, ale pouze jeho požadovanou část.

 
ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE


Stanovení odpovědného zástupce (OZ) je podmínkou u podnikajících právnických osob anebo je-li fyzická osoba bez odborné způsobilosti. Odborná způsobilost jednoho OZ, anebo ve výjimečných případech max. dvou OZ musí pokrývat celý požadovaný rozsah žadatele, přičemž musí být stanovena a písemně doložena odpovědnost každého OZ za svůj konkrétní rozsah.
 

 

 

 


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace

 • Tomáš Beneš

  Vysočina,

  Revize plynových zařízení, Revize tlakových zařízení

 • Josef Šída

  ,

  Revize plynových zařízení

 • Ing. Václav Pavlík

  Olomoucký kraj,

  Revize plynových zařízení, Revize tlakových zařízení

 • Levý Radovan

  Středočeský kraj,

  Revize elektrických zařízení

 • Jan Háza

  Plzeňský kraj,

  Revize elektrických zařízení


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.