Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 149 Firem: 84

Přeskočit na hlavní navigaciRevizní technik

Revizní technik

Jde především o vysoce odborně připraveného pracovníka - technika, který dokáže teoreticky získané znalosti v oblasti technických předpisů a technických norem porovnávat s reálným stavem zařízení nebo instalace a dovede o tom vydat zprávu ve formě technického protokolu.
 
Jeho úkolem je posoudit stav zařízení před uvedením do provozu nebo během provozu a popsat úroveň bezpečnosti. Jestliže ověřování odborné způsobilosti revizního technika provádí stát na základě zákona prostřednictvím státní organizace, odpovídá, přeneseně, i za úroveň těchto odborníků.
 

Revizní technik odpovídá za to, že jako prověřený odborník bude svou práci konat s vědomím, že je osobou, která přímo ovlivňuje bezpečnost elektrických zařízení a v důsledku toho i úroveň výrobků a práce instalačních firem.

Sankce, které mohou být uplatněny při hrubém opomenutí zásad kontroly bezpečnosti revidovaného zařízení, plynou z kompetencí orgánů státní správy, uvedených v příslušných  zákonech, dnes také nově přijatý zákon o inspekci práce (č.251/2005 Sb.).

 

Kvalifikace konání revizního technika jako nedbalostní trestný čin viz. trestní zákon ČR:

§180 (1)    Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí a nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

§180 (2)   Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán :

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
 • b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 
 • c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

§180 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b)

 • a) škodu velkého rozsahu, nebo 
 • b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

§180 (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm.

 •  b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob.

 Revizní technik neodpovídá za to, že bude kontrola před uvedením do provozu nebo během provozu provedena, ale ručí svou odborností za kvalitní a důsledné provedení takové kontroly.  Povinnost zajistit revizi či kontrolu  vyplývá pro různé subjekty z různých zákonů. Ve vztahu zaměstnavatele a zaměstnance se jedná především o dodržení zásad bezpečnosti práce a o tzv. vyhledávání rizik podle zákoníku práce. Výrobci jsou u každého výrobku povinni zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod. především podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Montážní firmy jsou povinny, ze zákona o odborném dozoru nad  vyhrazenými technickými zařízeními (č. 174/1968 Sb.), zajistit revizi jimi dokončených instalací. Provozovatelé mají svou povinnost zakotvenu v tzv. energetickém zákoně (č. 458/2000 Sb.), kde je stanoven požadavek na udržování elektrického odběrného zařízení v souladu s platnými normami.

Ing. Pavel Trhlík

 


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

 • Tomáš Milsimer

  Hlavní město Praha

  Revize elektrických zařízení

 • Ing. Jiří Haken

  Královéhradecký kraj

  Revize elektrických zařízení

 • Ivo Kykal

  Královéhradecký kraj

  Revize tlakových zařízení, Revize plynových zařízení

 • Ing. Martin Šotek

  Hlavní město Praha

  Revize elektrických zařízení, Revize požárních systémů

 • Elektro-Rada

  Středočeský kraj

  Revize elektrických zařízení

Poslední registrace

 • Fučík Lukáš

  Jihočeský kraj,

  Revize elektrických zařízení

 • Staněk Richard

  Liberecký kraj,

  Revize tlakových zařízení, Revize zdvihacích zařízení

 • Jaroslav Jakš

  Jihočeský kraj,

  Revize elektrických zařízení

 • jaroslav Jonáš

  Královéhradecký kraj,

  Revize elektrických zařízení

 • Petr Koptík

  Plzeňský kraj,

  Revize elektrických zařízení, Revize komínů a spalinových cest


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.