Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 106

Přeskočit na hlavní navigaciEL. spotřebiče

 

Provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů během používání

(ČSN 33 1600 ed.2)

Norma 33 1600 ed.2 se vztahuje se na elektrické spotřebiče : spotřebiče v průmyslu a řemeslné činnosti ve veřejních prostorech, typu spotřebiče pro domácnost a podobné účely, spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech (školy, zdravotnické objekty, kempy, atp.), spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnosti, informační techniky, nepřipevněná svítidla, přístoje spotřební elektroniky, přístroje používané v laboratořích, prodlužovací a odpojitelné přívody, elektrické ruční nářadí, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.

Tato norma stanovuje postupy:

 • revizí na všechny uvedené elektrické spotřebiče po jejich opravách před předáním uživateli
 • kontrol a revizí na uvedené spotřebiče užívané v pracovním procesu, užívané ve veřejně přístupných prostorech a na spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli.

 

Revize elektrických protřebičů zajišťuje jejich provozovatel, ( v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel ), pravidelně ve lhůtách stanovených v tabulce a  vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě ( podezdření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření jejich stavu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem.

 

LHŮTY PRO POVINNÝCH REVIZÍ A KONTROL ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ dle ČSN 33 16 00 ed.2
Skupina elektrických spotřebičů Nepřipevněné potřebiče a nářadí držené v ruce  Ostatní nepřipevněné spotřebiče 
A - spotř. poskytované formou pronájmu Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání 5.2.bod 1
B - spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby, parky, zemědělství). Třída I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíce
Třída II a III 1x za 6 měsíců
C - spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách Třída I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III 1x za 12 měsíců
D - spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely) Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III
E - spotř. používané při administrativní činnosti Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III

1)První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od uvedení do provozu

2)V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí( s nářadím se pracuje delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit provozním bezpečnostním předpisem.

3)Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

 

 Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0,I., II. a III.

Třída ochrany 0. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěná pouze základní izolace v ČR  se spotřebiče této třídy nepoužívají, neboť jejich používání je zakázáno.

Třída ochrany I. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě. Spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče.

Třída ochrany II. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací. Spotřebiče této třídy neobsahují žádné neživé části - u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojování.

Třída ochrany III. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím.


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.