Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 105

Přeskočit na hlavní navigaciElektroinstalace

 Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení podle ČSN 33  0300

 

  Rozdělení revizí podle druhu prostředí

 Druh prostředí  Orientační přiřazení podle ČSN 33 0300 Revizní lhůty v rocích 
 • normální základní
AA4, AB5,BC2,XX1 pro vlivy AC až AR(kromě AQ) BD1,CA1,CB1,BA4,BA5       5
 • studené, horké, vlhké, prašné s prachem nehořlavým, se zvýšenou korozní agresivitou, s biologickými škůdci  
přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4)a vnitřní prostory s AB1 až AB7(kromě AB5),AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2       3   
 • mokré, s extrémní korozní agresivitou   
AD2 až AD8, AF4       
 • pasivní s nebezpečí požáru, s otřesy,
 • pasivní s nebezpečí výbuchu (1) 
AG3, AH3,BE2, BE3       2
 • venkovní pod přístřeškem
Umístění venku nebo pod přístřeškem(vně budovy - může být AB2, AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než déšť způsobený lidských faktorem a samostatné zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno nebo je pro ně provedeno. AF2,AF3,AN2,AN3,AS1až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace.       4


Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným ohrožení osob 

Umístění elektrického zařízení

Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000 - 3 

Revizní lhůty v rocích   
 • prostory určené k shromažďování více než 250osob (sportovní a kulturní zařízení, obchodní domy, stánky hromadné dopravy,apod.)
BD3, BD4 (zároveň BA1)    2
 • rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení
BA2, BD4    3
 • zděné obytné a kancelářské budovy (kanceláře, byty, rodinné a bytové domy)
BD1(může být BD2)    5 (2)
 • objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3(podle ČSN 730823)
CA2    2 (2)
 • pojízdné a přenosné prostředky
-    1 (3)
 • prozatímní zařízení stanoviště
-   0,5

 

Kontrola elektrického zařízení - činnost prováděná na elektrických zařízení, při které se zjišťuje technický stav elek. zařízení (např. zkouškou, měřením, prohlídkou apod.).

Revize elektrického zařízení - činnost prováděná na elektrických zařízení, při které se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi.

 • Výchozí revize - revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu.
 • Pravidelná revize - revize provozovaných elektrických zařízení prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách.

Zpráva o revizi elektrického zařízení musí obsahovat :

 • určení druhu revize (výchozí, pravidelná)
 • vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení
 • soupis použitých přístrojů
 • soupis provrdrných úkonů (prohlídky, měření a zkoušky)
 • soupis zjištěných závad
 • datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy
 • jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem
 • naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy

Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.