Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 106

Přeskočit na hlavní navigaciKOMÍNY

Revize, kontroly a čištění spalinových cest

(příloha 1nařízení vlády 91/2010 Sb.)

  výkon kotle lhůty prováděných činností
plynná paliva        všechny
 • 1 x za rok čištění, kontrola, výběr
  kapalná paliva        do 50 KW
 • 3x za rok čištění
 • 1 x za rok výběr
       nad 50KW
 • 1 x za rok čištění, kontrola, výběr
pevná paliva        do 50KW
 • 3 x za rok čištění ( celoroční provoz )
 • 2 x za rok čištění ( sezónní provoz )
 • 1 x za rok kontrola, výběr
       nad 50KW
 • 2 x za rok čištění, kontrola, výběr

               

Doplňující poznámky k tabulce :

 1) Za sezóní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

 2) U jednovrstvého (nevyložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva

 3) Při kontrolách a čištění 1x, 2x nebo 3x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami  nebo čištěními prováděnými 2xnebo 3x ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.

 4)  Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro obvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.

 5)  Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevnná paliva sloužící k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně 1x za 2 měsíce.

6) Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně 1x ročně a kontrola nejméně 1x za 2 roky.

7) Spalinovou cestu na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než doba vyplívající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených  této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit. Ćištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovném uvedením spotřebiče paliv do provozu.

8) U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a bezpečně proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění se neprovádí.

9) Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně 1x za 2 roky.

 

Revize spalinových cest se provádí :

 (§ 5 nařízení vlády 91/2010 Sb.):

- před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv 
- před výměnou spotřebiče paliv s vyjímkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
- po komínovém požáru
- při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při důvodném podezdření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

 

 

Za neprovedenou pravidelnou revizi komína může být udělena pokuta až do výše    

25 000 Kč.

 


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.