Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 106

Přeskočit na hlavní navigaciOdběrná místa

 Revize odběrných míst

Revize odběrného místa spočívá v kontrole a případné úpravě elektrického zařízení. V případě, že odběrné místo odpovídá připojovacím podmínkám, revizní technik provede revizi a připraví  dokumenty pro Vašeho dodavatele.

Revize je jednorázová a je vždy potřeba v případech :

 

 • Montáž nového elektroměru - nový odběr
 • Montáž nového elektroměru - obnovení odběru
 • Montáž nového elektroměru - stavební odběr
 • Přemístnění elektroměru - z bytu apod.
 • Navýšení hlavního jističe - navýšení příkonu
 • Výměna hlavního jističe, úprava odběrného místa
 • Výměna a montáž elektroměrového rozvaděče
 • Ostatní opravy a revize neměřených částí
 • Příprava odběrného místa dle připoj.podmínek
 • Změna z jednofáz. odběru na třífázový odběr
 • Změna sazby a tarifů, noční proud - HDO
 • Rekonstrukce a opravy hlavního domovního vedení
 • Přípojky pro rodinné domy, přípojkové skříně

Provozovatelé distribučních sítí mají různé připojovací podmínky.

 

Všeobecné informace a kontaktní centra : WWW.PRE.CZ
Všeobecné informace k připojení: WWW.PREDISTRIBUCE.CZ
Všeobecné informace k měření: www.PREMERENI.CZ

 

Žádost – nové připojení z hladiny nízkého napětí (91 kB)
Je určena zákazníkům, kteří žádají o připojení objektu dosud nepřipojeného do sítě na distribučním území PREdistribuce. Poplatky za připojení stanovuje vyhláška č. 51/2006 Sb.

Žádost – změna v již připojeném objektu z hladiny nízkého napětí (97 kB)
Je určena zákazníkům, kteří žádají o připojení nového, nebo změnu již existujícího odběrného místa (např. změnu hodnoty hl. jističe)připojeného do sítě na distribučním území PREdistribuce. Poplatky za připojení stanovuje vyhláška č. 51/2006 Sb.

Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN (232 kB)
Jsou určeny zákazníkům, kteří žádají o uzavření samostatné smlouvy o distribuci (případně její změny) nebo smlouvy o připojení se společností PREdistribuce.

Žádost o ukončení smlouvy (68 kB)
Je určena zákazníkům, kteří požadují ukončení samostatné smlouvy o distribuci, nebo smlouvy 
o distribuci a smlouvy o připojení
, uzavřené se společností PREdistribuce.

 

 


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.