Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 157 Firem: 106

Přeskočit na hlavní navigaciHromosvody

Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. (Hromosvodů) dle dříve platné ČSN 341390

Druh objektu Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000- 3 Revizní lhůty v rocích
1) objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA3          2
2) ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2          5

 

1) Nevztahuje se na ochranný prostor (viz 330300 a ČSN 332320), který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu, tyto prostory s ochranným prostorem se revidují ve lhůtách příslušných druhu prostředí v navazujících prostoru bez nebezpečí výbuchu.

2) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.

3) Za pojízdný a převozný prostředek se považuje elektrické zařízení podle ČSN 34 1330 a dále např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.

4) Platí i pro ochranné prostory, které nehraničí se žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu.

 

Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem a přepětím dle ČSN 62305-03

Ochranná úroveň  Vizuální kontrola Celková revize Kritické systémy- úplná revize
 I, II     velké budovy 1 rok 2 roky 1 rok 
 III,IV  malé budovy 2 roky 4 roky 1 rok

Systémy ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuch být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena 1x za rok.

 


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

  • Úvod
  • Databáze techniků
  • Revize
  • Pro revizáky
  • Kontakty
  • Přeskočit na obsah


    Poptávka revize

    Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.