Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 105

Přeskočit na hlavní navigaciHřiště pro děti

Dětská hřiště


ČSN EN 1176 – 1  Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1176 – 2  Další specifikace bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

ČSN EN 1176 - 3  Další specifikace bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

ČSN EN 1176 - 4  Další specifikace bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy

ČSN EN 1176 - 5  Další specifikace bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

ČSN EN 1176 - 6  Další specifikace bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

ČSN EN 1176 - 7  ČSN EN 1176 - Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz - bezpečnostní požadavky a zkušební metody

 

O všech činnostech , které jsou součástí řízení bezpečnosti by měli být vedeny záznamy.

Majitel/provozovatel nebo osoba pověřená kontrolou a údržbou zařízení, by měl vést kontrolní a servisní knihu, listy nebo počítačové záznamy.

Dokumenty

O všech činnostech, které jsou součástí řízení bezpečnosti by měli být vedeny záznamy.

Dokumentace týkající se dětského hřiště by měla být.
 • certifikát o kontrole a zkoušení, v případě potřeby
 • pokyny pro kontrolu a údržbu
 • platné pokyny pro provoz, v případě potřeby
 • záznamy provozovatele o kontrole a údržbě, např. deník
 • dodanou konstrukční a nabídkovou dokumentaci

Tato dokumentace by měla být přístupná v případě potřeby pro údržbu, kontrolu, opravy a při nehodě. 

Kontrola a údržba

Zařízení a jeho součásti by měly být kontrolovány a udržovány podle návodu výrobce v intervalech ne kratší, než stanovil výrobce.

Zařízení a jeho součásti by měli být kontrolovány následovně.

Vstupní kontrola - 

Běžná vizuální kontrola na dětských hřištích vystavených značnému užívání nebo vandalismu může být nezbytné denní provádění tohoto typu kontroly.

Umožňuje rozpoznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalstvím, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí nebo rozbitých lahví

Provozní kontrola -  

tu je potřeba provádět 1 až 3 měsíce nebo podle toho, jak je předepsáno v pokynu výrobce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat částem uzavřených na celou dobu životnosti a zařízení kde stabilita spočívá na jednom sloupu.

Je podrobnější kontrola ověřující funkci a stabilitu zařízení, zvláště z hlediska opotřebení. Tato kontrola by něla být provedena v intervalu od 1 do 3 měsíců, nebo podle pokynů výrobce Zvláště by měla výt věnována součástem utěsněným po celou dobu životnosti.

Př. vizuální a provozní kontroly jsou – čistota, volný prostor zařízení, jakost úpravy základních povrchů, nechráněné povrchy, ostré okraje, hrany,chybějící části, nadměrné opotřebení a soudržnost konstrukce, celistvost konstrukce, nadměrné opotřebení (pohyblivých dílů) chybějící části, volná výška pod zařízením, kvalita povrchu

Roční kontrola -

zvláštní pozornost je třeba věnovat částem uzavřených na celou dobu životnosti a zařízení kde stabilita spočívá na jednom sloupu.

Je provádí za účelem zjištění celkové úrovně bezpečností zařízení, základů a povrchů, po jakýchkoliv změnách provedených na základě přijatých bezpečnostních opatření, povětrnostních vlivů, známek hniloby nebo koroze, např. prokázáním shody s odpovídající části tmi EN 1176.

Zvláště by měla výt věnována součástem utěsněným po celou dobu životnosti.

Poznámka: Roční hlavní kontrola, může vyžadovat vykopání nebo demontáž některých částí. K zjištění dalšího možného poškození konstrukce mohou být nezbytná dodatečná opatření.

Zařízení by mělo být kontrolováno osobami přinejmenším ve shodě s pokyny výrobce.

Provozovatel nebo majitel by měl ve všech etapách návrhu, montáže, kontroly, údržby a provozu brát v úvahu informace od výrobce, např. předběžné informace/katalog, návody k instalaci a údržbě spolu s požadavky na odpovídající části EN 1176 a jakékoli další odpovídající poznatky

 

 Běžná údržba

Aby se snížila úrazovost, měl by majitel či provozovatel zajistit vypracování, zavedení a dodržování odpovídajícího plánu běžné údržby. Měl by brát v úvahu místní podmínky a návod výrobce., které mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Plán by měl stanovit části podléhající údržbě a pokyny pro postup při stížnostech a nehodách.

A povrchů by měla sestavovat z preventivních opatření, která udrží úroveň jejich bezpečnosti, prováděných shodně s příslušnou částí EN 1176. Taková opatření by měla zahrňovat

 • utažení upevňovacích prvků
 • obnovení nátěru a nová úprava povrchu zařízení
 • údržba všech povrchů tlumících nárazy
 • promazání ložisek
 • označení vybavení za účelem indikace výšky náplní sypkého materiálu.
 • čištění
 • odstranění skleněných střepů a jiných znečišťujících příměsí
 • obnovení sypké náplně na její správnou úroveň
 • údržba volných poloh

Instalace

 • Zařízení by mělo být instalováno bezpečně, s přihlédnutím k dalším, např. národním nebo místním stavebním a bezpečnostním předpisům.
 • Zařízení by mělo být nainstalováno ve shodě s pokyny výrobce
 • Na dokončených nových hřištích, po instalaci, by měla být kompetentní  osobouprověřena shoda s odpovídající části tmi EN 1176

Oprava

By měla zahrnovat opatření směřující k nápravě závad nebo obnovu požadované úrovně bezpečnosti zařízení a povrchů hřišť. Taková opatření by měla zahnovat

 • výměnu upevňovacích prvků
 • opravy svárů výměna opotřebovaných nebo vadných součástek
 • výměnu vadných konstrukčních součástí

Závady k nichž došlo v průběhu provozu a představují riziko bezpečnosti by měli být bezodkladně opraveny.

Pokud tak není možné, doporučuje se zařízení zajistit proto použití, př. znebybněním nebo odstraněním.

Pokud není zařízení bezpečné, měl by být veřejnosti, vstup zakázán, např když:

 • instalace zařízení není dokončena
 • povrch tlumící nárazy nebyl nainstalován
 • údržba nemůže zabezpečit požadovanou úroveň bezpečnosti
Pracovníci

Provádějí úkoly, které jsou součástí řízení bezpečnosti, jako např. kontrola, oprava a údržba, by měli mít k tomu oprávněny. ˇUroveň oprávněnosti se bude měnit v závislosti na úloze a může se projevit nutnost zaškolení.Pracovníci by měli disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech a dostatečnými informacemi o svých kompetencích a odpovědnostech. Práce, které mohou ovlivnit bezpečnost zařízení, jako svařování dílu zařízení, by měli provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

Na dětském hřišti by měl být umístěn znak poskytující informace:

 • telefoní číslo záchranné služby
 • telefoní číslo pro spojení s údržbou
 • název dětského hřiště
 • adresa dětského hřiště
 • ostatní místní informace je-li to možné
 • Provozovatel - město, obec, škola, školka, firma nebo soukromník

 

 

 

 

 

 

 

 


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.