Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 105

Přeskočit na hlavní navigaciJeřáby

 

Provozní způsobilost a bezpečnost jeřábu podle této normy se v průběhu jeho používání ověřuje:

Revizní zkoušky jeřábů se provádějí  dle ČSN 27 0142.

 • revizemi
 • revizními zkouškami
 • zkouškami po opravách
 • zkouškami po přemístění na jiné pracoviště
 • kontrolními prohlídkami a zkouškami

Před započetím zkoušek a revizí musí být zajištěny:

1) Příslušné doklady a dokumentace.

2) Řádné podmínky pro vykonání zkoušek (zkušební místo, zkušební břemena, potřební provozní pracovníci atd.) 

 • Podmínky pro individuální vyzkoušení a ověřovácí zkoušku zajištuje investor, (uživatel, popř. provozovatel) po dohodě s výrobcem nebo montážní organizací (s vyjímkou jeřábů montovaných u výrobce ) a pro revizní zkoušky uživatel jeřábu s revizním technikem.

3) Způsob zkoušení jeřábů vybavených trvalo prostředky pro uchopení nebo zavěšení břemene (drápákové, magnetové, stripovací, korýtkové apod.) nebo jeřábů speciální použití musí předepsat výrobce v technické dokumentaci, včetně zkušebních břemen a metodiky zkoušek.

Zkoušky jeřábu se musí provádět :

 • po dokončení montáží nových zařízení
 • po podstatných úpravách, které mají za následek změnu základních parametrů
 • po opravách
 • po přemístění na jiné místo s vyjímkou jeřábů silničních, samohybných, železničních a plovoucích
 • v pravidelných obdobích dle níže uvedené tabulky nebo dle čl. 8.5.1.1 a 8.5.1.2 nebo dle určení revizního technika
Prvovozní skupina dle                     ČSN 27 0103
         Lhůty
   Skupina jeřábů    +
  revize  
 revizní zkoušky  
              J1 a J2  4 roky  8 roků  I.
              J3  3 roky  6 roků  II.
              J4  2 roky  4 roků  III.
              J5 a J6  1 rok  2 roků  IV.

 

+ Skupina jeřábů je uvedena v technické dokumentaci jeřábu nebo v knize zdvihadel.

 

 
Revize
Revizní zkoušky
Jeřáby stavební, silniční vyložníkové, želežniční, lanové, hydraulické ruce, 1 rok              2 roky
Jeřáby bez ohledu na zařazení do skupin v provozech s horkým nebo agresivním prostředím + 1 rok  2 roky
Jeřáby stohovací, u kterých se stanoviště obsluhy pohybuje svisle spolu s břemenem 6 měsíců  3 roky
Jeřáby stohovací pracující v provozech s horkým nebo agresivním prostředím 3 měsíce  2 roky

+ Prostředí určuje provozovatel jeřábu.

Změny lhůt revizí a revizních zkoušek může povolit orgán SOD na žádost uživatele po projednání s revizním technikem. Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 3 měsíce!

 

   

 


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.