Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 105

Přeskočit na hlavní navigaciMěření emisí

PODLE ZÁKONA Č. 86/2002, O OCHRANĚ OVZDUŠÍ


Na základě vydaného zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je povinností právnických a fyzických osob omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek. Účinnost zákona nabyla dne 1.6.2002.

Povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování

 • oznámit příslušnému orgánu obce stacionární zdroj znečišťování (tuhá paliva od 15 do 200 kW, plynná a kapalná paliva od 11 do 200 kW)

 • zajistit prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek ve lhůtě 1x za 2 roky

 

Povinnosti se nevztahují na provozovatele malých stacionárních znečišťujících zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

U těchto spotřebičů je povinnost zajistit autorizované měření účinnosti spalování měřením množství vypouštěných látek 1× za dva roky a kontrole spalinových látek v určených termínech. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, kde se předem dohodneme na finančních podmínkách, provádíme měření a kontroly pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb. a vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.