Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 105

Přeskočit na hlavní navigaciVýtahy

U výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů

Povinnost provádět revize a revizní zkoušky výtahů vyplývá pro organizace z ustanovení vyhlášky č. 19/1979 Sb. ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. Touto činností organizace soustavně ověřuje další provozní způsobilost výtahů a úplnost dokumentace. Revize a revizní zkoušky se provádí v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami ČSN 27 4002 (Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů) a ČSN 27 4007 (Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Zkoušení výtahů).
 
 

ČSN 27 4002 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů. 

5.2 Odborné prohlídky

5.2.1 U výtahů určených k dopravě osob a osob a nákdadů se odborné prohlídky provádějí ve lhůtách (intervalech) uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1 - Lhůty provádění odborných prohlídek

 

Druh výtahu
 

Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících

 
Kategorie I.
Výtahy uvedené do provozu po 1992-12-31
Kategorie II.
Výtahy uvedené do provozu před 1993-01-01
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti.
3
2
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti.
4
3
 
5.2.2  Pokud byla u výtahu v provozu podle kategorie II. odstraněna rizika spadající do úrovně vysokých rizik podle předlohy A ČSN 27 4007, platí pro tyto výtahy lhůty uvedené v kategorii I.
5.2.3  U výtahů určené pouze k dopravě nákladů a malých nákladních výtahů se odborné prohlídky provádějí jednou za 6 měsíců.
5.2.4  Lhůty pro odborné prohlídky výtahů mohou být překročeny maximálně o dva týdny. Celkový počet odborných prohlídek v kalendářním roce musí být dodržen.

 

ČSN 27 4002 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Zkoušení výtahů.

5.2  Zkouška po opravě
Zkouška po opravě se provádí ověřením funkce opravené nebo při opravě vyměněné části. Způsob přeskoušení se odvozuje od způsobu vyzkoušení původní části.
Zkoušku provádí pracovním servisní firmy, která provedla opravu.

5.3  Odborné zkoušky 

5.3.1 Odborné zkoušky výtahů v provozu se provádějí ve lhůtách v tabulce 2. Lhůta pro první odbornou první zkoušku podle této normy se odvozuje od data uvedení výtahu do provozu nebo data poslední odborné zkoušky provedené podle ČSN 27 4007:2003, ČSN 4007:2001 nebo ČSN 27 4007:1996.  

Tabulka 2 - Lhůty odborných zkoušek
 

Druh výtahu

Lhůty (roky)
výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3
výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6
 
 
5.3.2  Lhůty pro odborné zkoušky mohou být překročeny maximálně o 6 měsíců.
 

 

 


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

  • Úvod
  • Databáze techniků
  • Revize
  • Pro revizáky
  • Kontakty
  • Přeskočit na obsah


    Poptávka revize

    Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.